SAP DokümanTürkçe

Yıl sonu kapanışında yapılması gereken ana başlıklar aşağıdaki gibidir.

 1. 7* hesapların yansıtılması
 2. 7* hesapların 6* hesaplara çekilmesi
 3. 6* hesapların 690 hesabına çekilmesi
 4. 690 hesabının borç/alacak kalanına göre kar/zarar kayıtlarının atılması
 5. Bilanço hesaplarının kapatılması
 6. Yeni yılda bilanço hesaplarının açılması

SAP’de kapanış yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mali dönemlerdir. Bu dönemler 13, 14, 15, 16 ve 00 olmak üzere 5 adettir. Standart muhasebe kuralına göre olan 12. dönemde kapanış yapılmaz. SAP’nin bize vermiş olduğu bu imkan sayesinde kapanmış bir yılın mizanını daha detaylı inceleyebiliyoruz.

Dönemleri kişisel ayırabileceğiniz gibi standartta kullandığımız şekli şu şekildedir,

 1. 13 : Masraf hesaplarının kapatılması
 2. 14 : Gelir/gider hesaplarının kapatılması
 3. 15 : Dönem kar veya zararı ve ödenecek vergi kayıtlarının atılması
 4. 16 : Bilanço hesaplarının kapatılması
 5. 00 : Yıl açılışı kayıtlarının atılması (s/4 hana sonrasında gelen bir özellik)

Masraf Hesaplarının Kapanışı

7* hesapları yansıtmak için FTRCL işlem koduna gidilir.

Gelen ekranda hesap planı, ana hesap, şirket kodu, mali yıl ve VUK defteri seçildikten sonra “kayıt olanaklı” butonuna tıklanır. Burada 7* li hesaplar yansıtılırken oluşacak belgenin içeriği doldurulur. Belge tarihi, kayıt tarihi, dönem (13), belge türü, borç/alacak göstergesi, indirilecek ve hesaplanan KDV göstergesi, masraf yeri, geçici hesap ve metin alanı girilir. Son olarak toplu girdi (SM35) ya da hemen kaydet seçeneği seçildikten sonra yürütülür.

7* hesapları ilk iki basamağına göre ayırır ve toplam bakiyesini gösterir. Satırları seçip hesap bakiyeleri seçeneğini seçersek ana hesap bazında bakiyeleri görüntüleyebiliriz.

Aynı tutarları mizandan (F.08) kontrol edebiliriz.

Şimdi manuel kayıt atarak 7* hesaptaki bakiyeyi ilgili yansıtma hesabını kullanarak gelir/gider hesaplarına atacağız. Bunun için örnek olarak aşağıdaki kayıt atılır.

Kayıt atıldıktan sonra FTRCL yi tekrar çalıştırdığımızda 74* hesabını sıfırlamış olacak. Bunu sağdaki durum sembolünden anlayabiliriz.

Burada yapılan işlem aslında 740* hesabındaki bakiye borç bakiyesi verdiği için karşılığında 741* hesabını alacak çalıştırarak 74* toplamını sıfırlamak.

Bu işlemi tüm 7* hesaplar için yapacağız. Bunu yaparken aşağıdaki tablodan yararlanabiliriz.

Maliyet Hesapları

 

Bilanço ve Sonuç Hesapları

Gider Hesapları

Yansıtma Hesapları

Bilanço ve Sonuç Hes.

710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

720- Direkt İşçilik Giderleri

730- Genel Üretim Giderleri

711- Direkt İlk Madde ve Malz. Giderleri Yansıtma Hesabı

721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

151- Yarı Mamüller Üretim Hesabı

152- Mamüller

740- Hizmet Üretim Maliyeti

741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

622- Satılan Hizmet Maliyeti

170- Yıll. Yay.İnşaat ve Onarım Maliyetleri

750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri

751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri

760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

761- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

770- Genel Yönetim Giderleri

771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

632- Genel Yönetim Giderleri

780- Finansman Giderleri

781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri

661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri

Tamamını bu şekilde sıfırladıktan sonra tüm satırları seçerek “kapanış” butonu tıklanır.

İşlemler tamamlandıktan sonra durum sembolü yeşil olacaktır.

Mizanda kontrol ettiğimizde yansıtma hesaplarının kayıtlarını görebiliriz.

Daha sonra SM35 toplu girdi işlem kodundan klasörümüzü çalıştırıyoruz. Bu işlem sonunda bütün 7* hesapları kapanmış 6* hesaplara çekilmiş olacaktır.

SM35 çalıştırması yaptıktan sonraki tüm 7* hesaplarının mizan görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

Gelir Hesaplarının Kapanışı

FAGL_TR_02 işlem koduna gidilir.

Hesap planı, ana hesap, şirket kodu, mali yıl ve defter girildikten sonra kayıt için gerekli olan aşağıdaki seçimler, hesaplar ve kayıtlar sekmeleri doldurulur.

Kayıt dönemi, hesap seçimi (E – gelir hesapları), rapor varyantı girilir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço gelir hesabı, bilanço kapanış ve açılış hesapları girilir.

Kapanış ve açılış için belge türü, kayıt tarihi, belge tarihi ve kayıt dönemi (14) girilir.

Deneme çalıştırması silinerek yürütülür.

Bu işlem sonunda tüm 6* hesapların bakiyeleri 690* hesabında toplanır.

Sol yukarıdaki tarihçe butonu ile kaydedilen belge numaraları kontrol edilebilir.

F.08 mizan görüntüsünden tüm 6* hesapların bakiyesi sıfır ve 690* hesabının bakiyesi görüntülenir. İşletmenin faaliyet sonucu tüm gelir ve giderleri bir sonuç hesabında yani 690* hesapta toplanmıştır. Bu hesap alacak kalanı verdiğinde kar, borç kalanı verdiğinde zarar oluşmuştur. Kar ettiği durumda gereken yasal yükümlülükler düşülür ve kalan rakam 692* Dönem net karı veya zararı hesabına alacak kaydedilir. Bu alacak kalanı  yani kar borçlanarak bir bilanço hesabı olan 590* Dönem net karı hesabının alacağına gönderilir.

Çıkan kar üzerinden vergi hesaplanmalıdır. Sonuç tutar 691* hesabına borç 370* hesabına alacak kaydedilir. Bu işlem 15. dönemde yapılmalıdır.

Daha sonra KKEG olmadığı varsayımıyla vergi sonrası kar’a ulaşmış olacağız. Bu kayıt da 15. dönemde yapılır.

Aşağıdaki son yevmiye kaydından sonra bilanço kapanışı yapılır.

Mizan çektiğimizde 6* ve 7* hesapların tamamen sıfır bakiye olduğunu görüyoruz. Şimdi bilanço kapanışına başlayabiliriz.

Bilanço Hesaplarının Kapanışı

FAGL_TR_02 işlem koduna gidilir.

Hesap planı, ana hesap, şirket kodu, mali yıl ve defter girildikten sonra kayıt için gerekli olan aşağıdaki seçimler, hesaplar ve kayıtlar sekmeleri doldurulur.

Kayıt dönemi, hesap seçimi (P – bilanço hesapları), rapor varyantı girilir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço gelir hesabı, bilanço kapanış ve açılış hesapları girilir.

Kapanış ve açılış için belge türü, kayıt tarihi, belge tarihi ve kayıt dönemi (16) girilir.

Bu işlem sonunda tüm bilanço hesapların bakiyeleri 899* hesabı ile kapatılır ve yeni yılda aynı hesap ile açılmış olur.

Sol yukarıdaki tarihçe butonu ile kaydedilen belge numaraları kontrol edilebilir.

F.08 mizan görüntüsünden 2020 mali yılındaki tüm hesapların bakiyelerinin sıfır olduğunu görüntüleyebiliriz.

FAGLL03 işlem kodundan 01.01.2021 yılında açılış yapılan bilanço kayıtlarını görüntüleyebiliriz.

Verified by MonsterInsights