SAP DokümanTürkçe

SAP sisteminde kullanılmak üzere çok sayıda standart kayıt anahtarı vardır. Kayıt anahtarları hesapların “BORÇ” veya “ALACAK” kaydını belirlemek için kullanılan kısa kodlardır.

Kayıt anahtarının farklılık göstermesindeki sebep “kayıt anahtarına göre raporlama yapabilmek ve kontroller koyabilmek” içindir.

01-19       ARASI MÜŞTERİLERLE İLGİLİ KAYIT ATMAK

21-39       ARASI SATICILARLA İLGİLİ KAYIT ATMAK

40-50       ARASI GENEL MUHASEBE KAYITLARI ATMAK

70-75       ARASI DURAN VARLIK KAYITLARI ATMAK

Size standart tüm kayıt anahtarlarını paylaşıyorum.

BORÇ ALACAK
01   Müşteri fatura11   Müşteri fatura iade
02   Alacak dekontu ters kayıt12   Fatura ters kaydı
03   Giderler13   Gider ters kaydı
04   Diğer alacaklar14   Diğer borçlar
05   Müşteri tahsilat iptali15   Müşteri tahsilat
06   Ödeme farkları16   Ödeme farkları
07   Diğer mahsuplaştırma işlemleri17   Diğer mahsuplaştırma işlemleri
08   Ödemelerin mahsuplaştırılması18   Ödemelerin mahsuplaştırılması
09   Müşteri ÖDK19   Müşteri ÖDK
21   Satıcı fatura31   Satıcı fatura
22   Fatura ters kaydı32   Alacak dekontu ters kaydı
24   Diğer alacaklar34   Diğer borçlar
25   Satıcı ödeme35   Satıcı ödeme iptali
26   Ödeme farkları31   Ödeme farkları
27   Mahsuplaştırma31   Diğer mahsuplaştırma işlemleri
28   Ödemelerin mahsuplaştırılması31   Ödemelerin mahsuplaştırılması
29   Satıcı ÖDK39   Satıcı ÖDK 
40   Genel muhasebe50   Genel muhasebe
70   Duran varlık75   Duran varlık
80   Başlangıç stok giriş kaydı90   Başlangıç stok giriş kaydı
81   Masraflar91   Masraflar
83   Fiyat farkı93   Fiyat farkı
84   Tüketim94   Tüketim
85   Stok değişikliği95   Stok değişikliği
86   MG/FG alacakları96   MG/FG alacakları
89   Stok girişi99   Stok çıkışı
Kayıt anahtarı standartta bu şekilde olmakta ancak şirket taleplerine göre tanımlarda değişiklik yapılabilmektedir.
Verified by MonsterInsights