SAP DokümanTürkçe

Masraf yeri, işletme tarafından masrafların bölümlendirildiği alandır. Şirket içi ve dışı giderlerin oluştukları yerler itibariyle takip ve kontrolünü sağlayan birimlerdir. Masrafların çeşitli dağıtım teknikleriyle esas üretim yerlerine, oradan da ürünlere yüklenmesini sağlar. 

Dönem sonu kapanışında, ürün maliyetine gidecek tüm masraflar genel üretim ve yardımcı üretim masraf yerlerinden direkt üretim masraf yerlerine uygun kriterlerle dağıtılacaktır.

SAP’de masraf yerleri KS01 ekranı kullanılarak yaratılır. KS02 ekranında daha önceden yaratılmış masraf yerleri değiştirilebilir ve KS03 ekranında görüntülenebilir.

KS01 ekranına gidilir.

ks01 masraf yeri

Tanımlar girilir.

ks01 masraf yeri

Masraf yeri türü girilir.

ks01 masraf yeri

Para birimi girilir.

ks01 masraf yeri

Denetim verileri girilir. Burada masraf yerlerinin gelir hesapları ile çalışmamasını sağlayan “fiili gelir blokajı” seçilmelidir.

ks01 masraf yeri

***Ekstra bilgi,

Masraf yerinin ana verisi üzerinde yapılan değişiklikleri görüntülemek için tarihçe bölümündeki “değişiklik belgeleri” butonu seçilir.

ks01 masraf yeri

Verified by MonsterInsights