SAP DokümanTürkçe

Tüm ülkelerin genel verileri, dış ticaret özellikleri ve diğer test verileri, ana veri bakımı sırasında kontrol edilmek üzere dahil edilmelidir. Bu verilerin tanımlanması için SAP standart dağıtım sistemi uluslararası ISO standartlarına göre kullanılır ve SAP, ek girişler için de ISO standardını önerir. Uluslararası iletişimde (örneğin bankalarla yapılan ödeme işlemleri) veri alışverişi için ISO standardına uygunluk önemlidir. Faaliyetler arasında ülke girişlerinin eksiksiz olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ülkelerin eklenmesi gerektiğinde bunların eklenmesi, girişlerin ISO standardına uygunluğunun sağlanması ve her ülke için ilgili ayrıntı ekranlarının korunması yer almaktadır.

Ülke tanımlama ekranı için doğrudan OY01 işlem kodu kullanılabilir.

SPRO işlem koduna gidilerek de ilerlenebilir.

 

Aşağıdaki menü yolu takip edilerek OY01 ekranına ulaşılabilir.

Yeni girişler seçilerek, yeni ülke tanımlanabilir.

Biz mevcuttaki ülkeleri kontrol edeceğimiz için konumlandır seçilir.

Burada “TR” seçilip devam edilir.

Türkiye satırına çift tıklanarak içerisindeki bilgilere erişilir.

Buradaki bilgiler girilir. İşlem tamamlandığında kaydet seçilerek ekrandan çıkılır.

Ekrandaki önemli alanların açıklamalarını aşağıda detaylıca paylaştım. İnceleyebilirsiniz.

 

Alternatif anahtar            :              Alternatif ülke anahtarı, uluslararası işlemlerde kullanılan ek bir anahtardır ve SAP yazılımında kullanılan ülkeye göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Almanya’da, dış ticaret istatistikleri için ihracat işlemleri için ülke numarasını belirtmek için kullanılabilir.

Taşıt ülke anahtarı           :              Taşıt ülke anahtarı, dünya çapında standart bir anahtar olup SAP Sistemiyle ilgili ülkeye özgü kontrol rutinlerine erişim sağlar ve posta kodlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu anahtar, ülke tablosundaki tüm girişler için belirtilmelidir.

Endeks PB                          :              Belge kaydedildiğindeki UP2 değeridir. Endeks para birimi anahtarı, ülkeye özgü olarak kullanılan hayali bir para birimini belirtir ve enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde dış raporlama için kullanılabilir.

Sağlam PB                         :              Belge kaydedildiğindeki UP3 değeridir. Sağlam para birimi anahtarı, ülkeye özgü olarak kullanılan hayali bir para birimini belirtir ve enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde dış raporlama için kullanılabilir.

AB ülkesi                            :              Bir ülkenin Avrupa Birliği üyesi olup olmadığını belirtir ve bu bilgi, Avrupa Birliği içindeki vergi muaflığı ve raporlama gereksinimlerini belirlemek için kullanılır. Bu özellikle, diğer AB ülkelerine yapılan teslimatlar için vergi muaflığı ve raporlama prosedürlerini etkiler.

ISO kodu                            :              Avrupa Topluluğu ülkelerinde KDV kayıt numarasını kontrol etmek için giriş kullanılır ve KDV kayıt numarası müşteri veya satıcı ana kaydında veya şirket kodu için saklanabilir. ISO kodu ülke anahtarı olarak kullanılır ve her ülke için bu kod belirtilmelidir. ISO kodu ayrıca şirket koduyla ilişkili ek spesifikasyonların ülkeye göre sınırlandırılmasını sağlar; bu nedenle, her ülke için ISO kodu girilmesi önemlidir.

3 basamaklı ISO kodu     :              Ülkenin 3 basamaklı ISO kodu, uluslararası standartlaştırılmış 3 karakterli bir ülke anahtarıdır ve özellikle OFX aracılığıyla bankalarla veri alışverişi için kullanılır. Bu kod, daha yaygın olan 2 karakterli ISO ülke kodu veya 3 karakterli sayısal INTRASTAT ülke kodundan farklıdır ve OFX ile bankalar arasında veri alışverişi yapmak için tüm ülkeler için belirtilmelidir.

Şema                                  :              Ülkenin vergi şemasını belirtir. Şema tanımlama ve koşul türlerinin oluşturulması için tıklayınız.

Yatırım göstergesi            :              Satıcı faturalarında “Sermaye malları” alanının görünüp görünmeyeceğini kontrol eder ve özellikle sermaye mallarına ilişkin faturaları ayırmak gerektiğinde kullanılır, örneğin Fransa’da bu durum geçerlidir.

Adres düzeni anahtarı    :              Adreslerin yazdırılması için ülkeye özgü rutinler mevcuttur ve her biri adresin doğru posta biçimlemesini kopyalar. Alıcı ülkenin üç karakterlik “Adres Düzeni Anahtarı”, ilgili ülkedeki adres biçimlendirme rutinlerinden hangisinin kullanılacağını kontrol eder. Adres formatı, gönderen ülkenin alıcı ülkeden farklı olup olmadığına bağlıdır ve ülke her zaman yabancı kaynaklar tarafından belirtilir ya metin adıyla ya da üç karakterlik bir tanımlama koduyla (plaka kodu veya ülke anahtarı olarak).

Tarih biçimi                       :              Ülkenin tarih formatını belirler.

Ondalık görüntü               :              Ülkenin girilen belgelerdeki tutarların formatını belirler.

Verified by MonsterInsights