SAP DokümanTürkçe

Özel Defteri Kebir işlemleri defteri kebir hesaplarında izlenmeyen ve izlenmesine gerek olmayan ancak raporlama esnasında görülmesi istenilen ve özellik arz eden veriler olarak tanımlanabilir. Peşinatlar, çekler, teminat mektupları ile ilgili işlemler ÖDK işlemlerine örnek gösterilebilir.

Menü Kodu : FBKP
Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe(yeni) / Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi / Ticari İşlemler / Alınan Peşinatlar / Müşteri Peşinatları için Mutabakat Hesabının Tanımlanması

Özel defteri kebir seçilir.

Yarat butonuna tıklanır.

Hesap türü yazılır: Müşteri için -> D / Satıcı için -> K

Özel defteri kebir göstergesi yazılır: ÖDK göstergesi tek haneli rakam veya harf olabilir.

Tanım yazılır.

Mutabakat hesabı yazılır:  Müşterinin / satıcının ana verisi üzerinde şirket kodu bazında tanımlanan mutabakat hesabı.

Özel defteri kebir hesabı yazılır: Müşterinin / satıcının ana verisi üzerinde şirket kodu bazında tanımlanan mutabakat hesabı dışında çalışması istenilen ana hesap.

Kayıt anahtarı yazılır : Kayıt anahtararı, müşteri için 09-19 / satıcı için 29-39 olarak seçilmelidir.

Kayıt anahtarları ile ilgili detaylı bilgi için kayıt anahtarı dokümanını inceleyiniz.

Verified by MonsterInsights