SAP DokümanTürkçe

OAAQ işlem koduna gidilir.

 

 

 

 

 

Şirket kodunun hangi yılının açık olduğuna bakılır.

Biz burada 3000 şirket koduna işlem yapacağız.

2020 yılı mali yılının açık olduğunu görüyoruz. 2021 yılını kapatıp 2022 yılını açacağız.

 

Ancak yıl açıp kapatmak için bu işlem kodunu kullanmamıza sistem izin vermiyor. Bu sebeple yılı kapatmak için AJAB işlem koduna gidilir.

(Tablosu : T093B)

Aşağıda görüldüğü üzere 2020 yılının kapalı olduğu görünmektedir.

 

2021 yılını kapatmak için, AJAB işlem koduna gidilir.

 

 

 

 

Kapatılmak istenilen şirket kodu ve mali yılı seçim ekranına girilir.

 

 

Deneme çalıştırması butonu seçili iken yürüt butonuna basılarak hata olup olmadığı kontrol edilir.

 

Deneme butonunu kaldırarak “artalanda yürüt” seçilir.

 

 

T093B tablosuna gidilerek kapatılan mali yıl kontrol edilir.

 

 

2022 yılını açmak için, AJRW işlem koduna gidilir.

 

 

 

 

Açılmak istenilen şirket kodu ve mali yılı seçim ekranına girilir.

 

 

Deneme çalıştırması butonu seçili iken yürüt butonuna basılarak hata olup olmadığı kontrol edilir.

 

 

Deneme butonunu kaldırarak “artalanda yürüt” seçilir.

 

 

Tablosundan kontrol etmek için  (Tablosu : T093C)

 

 

OAAQ işlem koduna tekrar gidilerek 2021 mali yılının kapalı olduğu kontrol edilebilir.

 

Verified by MonsterInsights